Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de volgende personen en hun functies:

Dhr. Ton Verpoort Voorzitter
  Trainingszaken
   
Dhr. John van Ulft
Penningmeester
   
Mw. Laura Daemen Ledenadministratie
   
Dhr. John Wolfs Competitieleider
  Trainingszaken