Contributie

Per 1 januari 2018 geldt het volgende contributietarief:

Verenigingscontributie

BCG Beek heeft één vast contributietarief van € 144,00 per jaar, verdeeld over 4 termijnen. De contributie is over 12 maanden uitgesmeerd, daar dit eenvoudiger te combineren is met automatisch betalen, en wordt 4 keer per jaar geïncasseerd. De voorkeur gaat uit naar automatisch betalen (periodiek overboeken of machtigen). Verzorgt u de overschrijving zelf, geef dan bij de omschrijving aan voor wie de contributie betaald wordt. U ontvangt geen acceptgirokaart.

De verenigingscontributie is voor ieder lid gesteld op € 36,00 per termijn bij automatische incasso.

Lidmaatschap Badminton Nederland (BNL)

Alle leden, die spelen in sportcomplex de Haamen, zijn lid van Badminton Nederland en betalen hiervoor een bondscontributie van € 14,55 per jaar. Deze zal door BCG Beek worden ingehouden bij aanvang van het kalenderjaar (januari). De contributie wordt één op één doorberekend.

Competitietoeslag

Competitiespelers betalen naast de verenigingscontributie en de bondscontributie, een competitietoeslag. Deze toeslag omvat de kosten die Badminton Nederland vraagt voor deelname aan de competitie en de extra kosten die gemaakt worden voor de trainingen. Deze competitietoeslag zal jaarlijks, voor aanvang van de competitie, worden vastgesteld. 

Voor het huidige competitieseizoen is dit:

voor competitiespelende junioren: € 45,00 per jaar
voor competitiespelende senioren:  € 45,00 per jaar 

Partnerregeling

Partners kunnen in sommige gevallen een lidmaatschap delen. Kijk hier voor een verdere uitleg en de voorwaarden

Toeslag veren shuttles

Momenteel niet van toepassing

Alle kosten op een rijtje

Lid-vorm

BNL Contributie

1* per jaar
( januari)

Club contributie

4 termijnen per jaar:

Toeslag Competitie

1* per jaar
(november)

     I  II  III  IV  
             
Junioren recreatief  € 14,55 € 36,- € 36,- € 36,- € 36,-  
Senioren recreatief  € 14,55 € 36,- € 36,- € 36,- € 36,-  
Junioren competitie  € 14,55 € 36,- € 36,- € 36,- € 36,- € 45,-  
Senioren competitie  € 14,55 € 36,- € 36,- € 36,- € 36,- € 45,- 
Groep Genhout   € 36,- € 36,- € 36,- € 36,-  
             
            Inschrijvingskosten nieuwe leden: € 10,-

Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL48RABO0148314325, Rabobank Westelijke Mijnstreek.