Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de volgende personen en hun functies:

Dhr. Ton Verpoort Voorzitter
  Contactpersoon externe contacten
   
Dhr. Edwin Coumans
Penningmeester a.i.
  Ledenadministratie a.i.
   
Dhr. John Wolfs Competitieleider
  Secretariaat