Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de volgende personen en hun functies:

Dhr. Ton Verpoort Voorzitter
  Activiteiten
  Trainingszaken
   
Dhr. John van Ulft
Penningmeester
  Secretariaat
  Commerciële zaken
   
Mw. Laura Daemen Ledenadministratie
  Activiteiten
   
Dhr. John Wolfs Competitieleider
  Trainingszaken
  Shirts