Mediabeleid

Om naamsbekendheid te krijgen en te houden, stuurt BCG Beek regelmatig artikelen naar de lokale media. Hiervoor worden foto's en/of filmopnames gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden of andere activiteiten. BCG Beek is vrij om dit beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden en plaatsing op haar website, waarbij BCG Beek er wel rekening mee dient te houden dat dit niet als schadelijk of kwetsend kan worden ervaren door de betrokkenen.

Indien u bezwaar heeft dat er bepaalde foto’s of artikelen over u/uw kind zijn geplaatst, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u.

Leden van BCG Beek, kunnen originele foto's opvragen door een mail te sturen naar de webmaster.

Deze materialen mogen, zonder schriftelijke toestemming van BCG Beek, niet gebruikt worden door externe instanties.

Externe fotografen, journalisten etc. die verslag willen doen van activiteiten van BCG Beek en/of foto's en ander beeldmateriaal willen maken van BCG Beek, mogen dit alleen indien er schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur van BCG Beek.

verslaggever