Proosten en Troosten

Naast een sportvereniging, willen we ook een ontmoetingsplek zijn waar iedereen zich prettig en gewaardeerd voelt. Een vereniging waar we met elkaar plezier kunnen hebben maar waar we ook terecht kunnen als het even niet zo goed met ons gaat. Een hand, een kaartje of een schouder om op te leunen…een kleine moeite maar het kan voor die ene zoveel betekenen.

Om samen te kunnen proosten en troosten is het wel belangrijk dat we ook weten wanneer er geproost kan worden en wanneer er getroost dient te worden. We houden sociale media, kranten en andere informatiekanalen goed in de gaten maar we kunnen helaas niet alles zien, en dus ook niet alles weten. Daarom willen we iedereen vragen om heuglijke, maar ook verdrietige dingen door te geven. Heb je zelf iets te vieren of weet je toevallig of één van je badmintoncollega’s iets heuglijks te vertellen heeft (geslaagd, de communie doet, trouwt, zich verloofd, een geweldige prestatie heeft geleverd of iets anders wat gedeeld mag worden met de buitenwereld) vertel het ons en we proosten mee. Is er iets gebeurd waarbij we enige troost kunnen bieden (ernstig ziek zijn, overlijden van een dierbare, een ongeval) laat ons dat ook weten zodat we hierop op gepaste wijze kunnen reageren.

proost en troost